Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy jest firmą prawniczą mającą na celu świadczenie usług prawniczych dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Działalność kancelarii opiera się na wiedzy i doświadczeniu prawników tworzących jej zespół. Stanowią go wyspecjalizowani prawnicy, których celem jest świadczenie dla naszych klientów usług prawniczych o najwyższej jakości.

Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy jako jedna z nielicznych w kraju firm prawniczych zajmuje się pomocą prawną przy pozyskiwaniu dotacji inwestycyjnych z Unii Europejskiej.

2014-03-21 | Czy uda się uratować lotnisko w Gdynia - Kosakowo
Na skutek decyzji komisji Europejskiej została wstrzymana budowa lotniska Gdynia - Kosakowo. Nastąpiło to tuż przed jego otwarciem. Komisja Europejska zażądała zwrotu kwoty 91 mln zł wraz z odsetkami tytułem kwestionowanej przez nią pomocy publicznej. Wiele osób obecnie zastanawia nad możliwością odzyskania nakładów poniesionych na jego budowę. Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy przedstawiła Gminie Kosakowo udziałowcowi spółki Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o. analizę treści tej decyzji, w której określono zarzuty do niej. Na tej podstawie złożona zostanie skarga przez radcę prawnego Marcina Leśnego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ta precedensowa sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona przez sądy Unii Europejskiej.