Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy jest firmą prawniczą mającą na celu świadczenie usług prawniczych dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Działalność kancelarii opiera się na wiedzy i doświadczeniu prawników tworzących jej zespół. Stanowią go wyspecjalizowani prawnicy, których celem jest świadczenie dla naszych klientów usług prawniczych o najwyższej jakości.

Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy jako jedna z nielicznych w kraju firm prawniczych zajmuje się pomocą prawną przy pozyskiwaniu dotacji inwestycyjnych z Unii Europejskiej.

2015-03-04 | Zmiana decyzji Komisji Europejskiej lotniska Gdynia - Kosakowo
Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy informuje, iż Komisja Europejska decyzją z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie utworzenia portu lotniczego Gdynia – Kosakowo cofnęła swoją wcześniejszą decyzję z dnia 11 lutego 2014r. dot. realizacji tej inwestycji, wydając nowe rozstrzygnięcie w tej sprawie. W praktyce skutkuje ono uznaniem zasadności części skargi złożonej przez mecenasa Marcina Leśnego w imieniu Gminy Kosakowo do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.